Velká Ves a.s.

Společnost Velká Ves byla založena v roce 1992 jako veřejná obchodní společnost. Privatizací tří státních podniků získala společnost objekty živočišné výroby včetně inventáře, skladovací prostory včetně technologie posklizňové úpravy rostlinných výrobků, dílenské prostory a mechanizaci.

Velká Ves a.s.​Technologii a strojový park následně společnost modernizovala. S útlumem chovu drůbeže, prasat a skotu společnost přešla na chov skotu bez tržní produkce mléka.

V roce 2004 došlo k transformaci na akciovou společnost. Zemědělskou výrobu provozuje společnost na půdě vlastní i pronajaté v CHKO Broumovsko, v devíti katastrálních územích, na 1250 ha zemědělské půdy.    

Vedlejší činností společnosti je chov ryb s možností provozování sportovního rybolovu a hostinská činnost ve dvou provozovnách v rekreační oblasti Janovičky u Broumova.  

Kontaktní informace

Velká Ves a.s.
Lípová 472/10
Praha, Nové Město
12000
Česká republika
IČ:
DIČ: